Höghöjdsinspektion

Flygfotosyds höghöjdsinspektion är ett alternativ till skylifts för inspektion av höga, svårtillgängliga byggnader. Tak,vindkraftverk, kyrktorn eller hängrännor på ett höghus är utmärkta exempel på områden där en höghöjdsinspektion från oss är ett bättre alternativ.

Kunden anger vilka områden som skall inspekteras. Vi flyger upp och hovrar på c:a 3-4 meters avstånd från det område som skall inspekteras.En serie bilder alternativt film tas, och kunden kan följa arbetet live nere på marken, via en monitor.
Efter avslutat uppdrag får kunden bilder/fil överförd till önskat lagringsmedia.