Alla tillstånd klara

I dag har vi fått alla de tillstånd som krävs för att flygfotografera kommersiellt.